نظرات, شکایات و گزارشات خود را برای بهتر شدن عملکرد ما از طریق ای میل :

info@treeofmusic.com برای ما ارسال کنید تا پیگیر و پاسخگو باشیم. از همکاری و صبر شما پیشاپیش تشکر میکنیم.

 

 در صورت درخواست اعلام خرابی عملکرد اپ موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- ما پیش از افزودن بخش یا محتوا آنرا آزمایش نموده ایم , با این حال همواره میتواند مشکلی تکنیکی پیش بیاید.

2- اگر اپلیکیشن بدرستی نصب شده و قبلا از آن استفاده میکردید ولی اکنون بخش , عکس و یا کلا اپلیکیشن باز نمیشود میتواند بخاطر سرعت اینترنت شما باشد.

3- اگر کد فعالسازی, رسید خرید و... مواردی از این دست برای شما ای میل و یا پیامکش نمیآید ابتدا پروفایل خود را تکمیل کنید و در صورت تکمیل بودن و عدم رفع این مشکل آنرا با نام درس خریداری شده و جزییات برای ما ارسال کنید.

در صورت درخواست شکایت موارد زیر را برای ما ارسال کنید:

1- نام و نام خانوادگی, تلفن و ای میل حساب مورد نظر.

2- توضیحات کامل و ارسال عکس, کدپیگیری واریزی و ... 

3- تا زمان اولین پاسخ پیگیری که دوروز کاری میباشد, شکایت خود را دوباره ارسال نکنید.

TOP